ส่งข้อความ
บ้าน / ผลิตภัณฑ์ /

การจัดเก็บพลังงานที่อยู่อาศัย

5 / 10kWh LiFePo4 ระบบจัดเก็บแบตเตอรี่พลังงานแรงดันต่ำในบ้าน 100 / 200Ah ZT-B10HLI

5 / 10kWh LiFePo4 ระบบจัดเก็บแบตเตอรี่พลังงานแรงดันต่ำในบ้าน 100 / 200Ah ZT-B10HLI

คำอธิบาย: ระบบจัดเก็บแบตเตอรี่พลังงานในบ้าน 51.2V 50Ah
มากกว่า
1